En sjö för alla!

andungar

Vår fantastiska miljö och djurliv i och runt sjön är naturligtvis det viktigaste att bevara.

För att få anlägga en småbåtshamn krävs en mängd tillstånd och lov från myndigheter. För att kunna ansöka om dessa måste vissa undersökningar vara gjorda. Byhamnen har upprättat en Miljökonsekvensbeskrivning som fått klartecken från Länsstyrelsen i Skåne och Mark och Miljödomstolen i Växjö som meddelat vattendom för uppförande av småbåtshamn och hävt strandskyddet.

En sammanfattning av domen kan du ladda ner här: Sammanfattning dom M 2981-14

Kristianstad kommun har meddelat bygglov och startbesked för den planerade hamnen.