Nyheter

2019-04-23
Årsmötet för 2019 är inplanerat och information finns här.

2019-01-01
Byhamnens facebook sida
Nytt år och ny hemsida ! Denna hemsida kommer att vara ganska statisk så vi hänvisar gärna intresserade om nyheter till vår  Facebook sida.

2017-11-28

 

Ett fint bidrag i form av en STOR check från sparbanksstiftelsen 1826 togs emot av Byhamnens Göran Engblom, här flankerad av Lisbeth Göransson, v ordförande och Östen Gunnarsson, VD för Sparbanksstiftelsen 1826

STORT TACK SPARBANKEN !

 

 

2017-10-09

Leader Skånes Ess har tillstyrkt Byhamnens ansökan om bidrag på en miljon kronor för att anlägga en samlingsplats och småbåtshamn i Österslöv.

Motivering: ”Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”

Läs alla detaljer på Skånes Ess hemsida och på EU:s sida om Jordbruk och landsbygdsutveckling

 

2017-09-02

Bilder från helgens arbete!

21329800_10212365295358977_1455713092_o 21875591_10212489670468277_869506034_o 21297736_10212365295758987_1596562146_o

 

2016-09-12

Nu tar vi första spadtaget!

Nu drar bygget av Byhamnen igång.

Lördagen den 17/9 påbörjar vi arbetet som kommer pågå i olika etapper under 2017. Vi mjukstartar med lite röjning och avslutar med att grilla en korv.

Vi hoppas såklart att du har möjlighet att vara med och ta första spadtaget tillsammans med oss och höra mer om hur bygget kommer fortgå. Vi börjar kl 9 och håller på fram till 13.

Skicka ett mail till info@byhamnen.se om du kommer, så får vi koll på hur mycket korv som behövs!

Varmt välkommen!
/Byhamnen

 

2016-04-06

Äntligen II…

Efter en seg och långdragen byråkratisk process har Föreningen Byhamnen nu en vunnen dom i Mark- och miljödomstolen och ett av kommunen utfärdat bygglov och tillhörande byggbeslut för vår lilla byhamn. Därmed är alla byråkratiska hinder äntligen undanröjda, och arbetet med att iordningställa småbåtshamnen kan dra igång.

Bygget finansieras och utförs helt av ideella krafter och sponsorer. Positivt är att vi redan nu är många medlemmar och har klart med flera sponsorer, men vi har såklart plats för fler.

Är du företagare och vill vara med och hjälpa oss att göra en god gärning för både miljö och byns invånare? Kontakta oss genast så får du all information kring sponsring.

Som privatperson får ni gärna sponsra med valfritt belopp utöver medlemsavgiften. Du som på annat sätt vill engagera dig har naturligtvis möjlighet att göra det. Du väljer själv vad och hur mycket engagemang du stoppar in. Oavsett lovar vi en härlig gemenskap för alla som vill vara med och göra byn ännu trevligare.

 

2015-07-06

Äntligen!

– Vi är väldigt nöjda. Det har varit en lång process, men nu har vi kommit så långt man kan komma. Det är Mark och miljödomstolen som ger tillstånd att anlägga en båthamn.

– Domen är solklar, det finns inga anmärkningar alls, inga instanser har satt sig emot, utan det står skrivet att de snarare underlättar att bygga en båthamn, än att inte göra det. Det känns naturligtvis jätteskönt och ett stort framsteg efter allt ideellt arbete som har lagts ner.

En sammanfattning av domen kan du ladda ner här: Sammanfattning dom M 2981-14

Nu väntar vi bara på bygglov och byggstartsbesked från Kommunen.

 

2014-07-02

Ansökan inskickad!

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet är nu inskickad till Mark och miljödomstolen i Växjö, ladda ner den här: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till MMD

 

2014-04-14

Inbjudan till Samrådsmöte.

Föreningen Byhamnen avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet, småbåtshamn, vid Vävablekan i Österslöv.

Som ett första led i ansökningsförfarandet har samråd genomförts med länsstyrelsen i Skåne. Vi bjuder nu in allmänheten och organisationer som kan antas bli berörda till att delta i ett information och samrådsmöte.

Torsdagen den 24 april 2014 klockan 18:00 på Bykrogen  Österslöv.

 

Välkomna

Patrik Larsson

Ordf. Byhamnen

 

2014-04-14

Miljökonsekvensbeskrivning

Här finns Tyréns utredning över vilka miljökonsekvenser Byhamnen skulle medföra: Miljökonsekvensbeskrivning 2014 

 

 

2013-08-13

Nyhetsbrev nr 1 Juli 2013

Kan du ladda ner och kika på här: Utskick Juli 2013

nhb ikon