Nyheter

2018-05-26

Kallelse till årsmöte.

Alla medlemmar hälsas välkomna till  årsmötet som hålls på Bykrogen  måndagen 18/6, kl 18:30.

Dagordning årsmöte Byhamnen 2018

Vänligen meddela om du kommer med ett mail till info@byhamnen.se

Varmt välkommen!

 

 

2017-11-28

 Stort tack Sparbanken!

 

Ett fint bidrag i form av en STOR check från sparbanksstiftelsen 1826 togs emot av Byhamnens Göran Engblom, här flankerad av Lisbeth Göransson, v ordförande och Östen Gunnarsson, VD för Sparbanksstiftelsen 1826

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-09

Leader Skånes Ess har tillstyrkt Byhamnens ansökan om bidrag på en miljon kronor för att anlägga en samlingsplats och småbåtshamn i Österslöv.

Motivering: ”Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”

Läs alla detaljer på Skånes Ess hemsida och på EU:s sida om Jordbruk och landsbygdsutveckling

 

2017-09-02

Bilder från helgens arbete!

21329800_10212365295358977_1455713092_o 21875591_10212489670468277_869506034_o 21297736_10212365295758987_1596562146_o

 

2017-05-17

Kallelse till årsmöte

Föreningen avhåller årsmöte den 7:e juni 2017 klockan 18.30 på Bykrogen.
Alla medlemmar hälsas välkomna.

2016-09-12

Nu tar vi första spadtaget!

Nu drar bygget av Byhamnen igång.

Lördagen den 17/9 påbörjar vi arbetet som kommer pågå i olika etapper under 2017. Vi mjukstartar med lite röjning och avslutar med att grilla en korv.

Vi hoppas såklart att du har möjlighet att vara med och ta första spadtaget tillsammans med oss och höra mer om hur bygget kommer fortgå. Vi börjar kl 9 och håller på fram till 13.

Skicka ett mail till info@byhamnen.se om du kommer, så får vi koll på hur mycket korv som behövs!

Varmt välkommen!
/Byhamnen

2016-05-10

Årsmöte

Byhamnen höll årsmöte på Bykrogen 10/5 -2016. Protokoll och nya styrlelsen hittar du här: Protkoll årsmöte 2016

2016-04-18

Kallelse till årsmöte

Föreningen avhåller årsmöte den 10 maj 2016 klockan 18.30 på Bykrogen.
Alla medlemmar hälsas välkomna. Kallelse sker via mail och anslag på Byhamnens hemsida.

Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas kallelsen.

Rickard bjuder på kaffe och kaka.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Länk till Dagordning: Dagordning
Länk till Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse

2016-04-06

Äntligen II…

Efter en seg och långdragen byråkratisk process har Föreningen Byhamnen nu en vunnen dom i Mark- och miljödomstolen och ett av kommunen utfärdat bygglov och tillhörande byggbeslut för vår lilla byhamn. Därmed är alla byråkratiska hinder äntligen undanröjda, och arbetet med att iordningställa småbåtshamnen kan dra igång.

Bygget finansieras och utförs helt av ideella krafter och sponsorer. Positivt är att vi redan nu är många medlemmar och har klart med flera sponsorer, men vi har såklart plats för fler.

Är du företagare och vill vara med och hjälpa oss att göra en god gärning för både miljö och byns invånare? Kontakta oss genast så får du all information kring sponsring.

Som privatperson får ni gärna sponsra med valfritt belopp utöver medlemsavgiften. Du som på annat sätt vill engagera dig har naturligtvis möjlighet att göra det. Du väljer själv vad och hur mycket engagemang du stoppar in. Oavsett lovar vi en härlig gemenskap för alla som vill vara med och göra byn ännu trevligare.

 

2015-07-06

Äntligen!

– Vi är väldigt nöjda. Det har varit en lång process, men nu har vi kommit så långt man kan komma. Det är Mark och miljödomstolen som ger tillstånd att anlägga en båthamn.

– Domen är solklar, det finns inga anmärkningar alls, inga instanser har satt sig emot, utan det står skrivet att de snarare underlättar att bygga en båthamn, än att inte göra det. Det känns naturligtvis jätteskönt och ett stort framsteg efter allt ideellt arbete som har lagts ner.

En sammanfattning av domen kan du ladda ner här: Sammanfattning dom M 2981-14

Nu väntar vi bara på bygglov och byggstartsbesked från Kommunen.

 

2015-04-30

Fixardag lördag 16/5

Äntligen lite vår i luften och gräset börjar växa på ängen. Vi samlas och tar ett ordentligt tag med gräs, vass och annat som behöver ansas . Du är så in i vassen välkommen att vara med så mycket du vill och kan. Ta med en kratta, lie, trimmer, röjsåg eller annat som kan vara till nytta.

Vi grillar lite korv, men ta gärna med dricka/kaffe själv.

Välkommen!

 

2015-03-06

Kallelse till Årsmöte

Byhamnen kallar härmed alla medlemmar till årsmöte att avhållas på Bykogen 25/3 kl 18:00.

Varmt välkomna!

 

2014-07-02

Ansökan inskickad!

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet är nu inskickad till Mark och miljödomstolen i Växjö, ladda ner den här: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till MMD

 

2014-04-14

Inbjudan till Samrådsmöte.

Föreningen Byhamnen avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet, småbåtshamn, vid Vävablekan i Österslöv.

Som ett första led i ansökningsförfarandet har samråd genomförts med länsstyrelsen i Skåne. Vi bjuder nu in allmänheten och organisationer som kan antas bli berörda till att delta i ett information och samrådsmöte.

Torsdagen den 24 april 2014 klockan 18:00 på Bykrogen  Österslöv.

 

Välkomna

Patrik Larsson

Ordf. Byhamnen

 

2014-04-14

Miljökonsekvensbeskrivning

Här finns Tyréns utredning över vilka miljökonsekvenser Byhamnen skulle medföra: Miljökonsekvensbeskrivning 2014 

Logo_Tyrens

 

 

2013-08-13

Nyhetsbrev nr 1 Juli 2013

Kan du ladda ner och kika på här: Utskick Juli 2013

nhb ikon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013-05-07

Årsmöte med Byhamnen

Bykrogen Österslöv, Måndagen den 29 april 2013 kl. 18.30

 

 1. Årsmötets öppnande.
  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
 2. Har årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
  Kallelse till årsmötet har annonserats i behörig tid på  på Byhamnens hemsida och anslagstavla. Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
 3. Fastställande av dagordning.
  Dagordningen genomgicks och godkändes.
 4. Val av ordförande för mötet.
  Patrik Larsson valdes till ordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet.
  Lars Sjöberg valdes till sekreterare.
 6. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
  Bo Wärnbäck och Andreas Bengtsson.klubba
 7. Val av rösträknare.
  Ej aktuellt.
 8. Fastställande av röstlängd för mötet.
  7 närvarande registrerades
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse 
  Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes
 10. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  Förvaltningsberättelse genomgicks och godkändes.
 11. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
  Genomgicks och godkändes.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 13. Fastställande av medlemsavgifter.
  Avgiften höjs år 2013 till 100 kronor för enskild medlem och till 200 kronor och för familj.
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret.
  Värva flera medlemmar. Fortlöpande presentera föreningens arbete genom den nya hemsidan, elektroniska och analog utskick. Fullfölja arbetet med att få alla tillstånd klara för hamnbyggnation. Tillsätta arbetsgrupp för sponsorverksamhet och byggplan.
 15. Val av kassör i föreningen för en tid av två år.
  Tore Nilsson omvaldes.
 16. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år.
  Andreas Bengtsson, Magnus Nilsson. Rickard Nilsson, Lars Sjöberg
 17. Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
  Mats Nilsson, Patrik Månsson. Två vakanta.
 18. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
  Vakanta tills vidare
 19. Val av valberedning för en tid av ett år.
  Vakanta.
 20. Rapporter. 
  Sekreteraren informerade om aktuellt läge för detaljplan och att alla delägare i Håstads Byalag skriftligen medgivet samtycke för
  användning av del av samfällighetens mark och vatten för byggnation av småbåtshamn.
 21. Övriga frågor.
  Ordförande rapporterade om att Värmebaronen AB omgående erbjuder Byhamnen sponsring med 100 000 Sek. Om vi får sponsring från övriga med 100 000 Sek kommer Värmebaronen AB att sponsra med ytterligare 100 000 Sek. Skulle Byhamnen sponsras med ytterligare 100 000 Sek från övriga kommer Värmebaronen Ab att sponsra med ytterligare 100 000 Sek. Erbjudandet från Värmebaronen AB är som mest värt 300 000 Sek. Pengarna skall uteslutande användas till verksamhet för att färdigställa Byhamnen.