Leader

 

Byhamnen har sökt och beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.

Läs alla detaljer på Skånes Ess hemsida och på EU:s sida om Jordbruk och landsbygdsutveckling

Projektets syfte är att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.

 I Råbelövssjön finns för tillfället endast en smal, provisorisk sjösättningsramp, trots att sjön nyttjas flitigt för fiske och båtliv. I projektet ska därför en småbåtshamn anläggas och bli en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter.
  • båt- och fiskeintresserade kan få en säker utgångsplats
  • friluftsintresserade kan samlas
  • privatpersoner, föreningar, organisationer och företag kan få en trevlig arena för sina möten eller evenemang
  • skolor, scoutkårer och övrig barn- och fritidsverksamhet kan ha aktiviteter

Småbåtshamnen vid Råbelövssjön ska ha plats för 48 båtar och i anslutning till denna en samlingsplats med bord och bänkar, grillplats, äng för lek och bollsport samt podium för användning vid olika uppträdanden. En mindre byggnad utrustas med toalett, vatten och laddningsstation för elbilar och elbåtar. Där kommer även att finnas wi-fi (ej bekostat inom projektet).

På längre sikt vill föreningen attrahera privatpersoner, föreningar, organisationer och företag att mötas i nya konstellationer och hitta nya samarbeten. Föreningen kommer också att initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön.

Samarbeten

Råbelövssjöns Fiskevårdsförening, Bykrogen i Österslöv, lokala entreprenörer med stor erfarenhet av anläggningsarbeten vilka utför ideellt arbete samt Österslövs fastighetsförening. I ansökan visas projektets förankring genom yttranden från bla scouterna, skolan och lokala företag.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-09-20
Projektnamn: Småbåtshamn i Österslöv
Sökande: Byhamnen, ideell förening, 802460–4632
Journalnummer: 2016–6725
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Korskopplingar.
Bedömning: Ansökan får 270 poäng (avslagsnivå 260p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering: ”Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 843 135 kr, varav 600 000 kr finansieras med projektstöd, 400 000 kr finansieras med LAG-pott 333 835 kr finansieras genom sponsring och 509 300 kr är egen privat finansiering. Ideell resurs är värderat till 549 230 kr och ideellt arbete till 191 400 kr.
LAG finansierar 54,25 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Detta innebär tillsammans med privat finansiering att projektet är finansierat till 100%.