Nyheter

2024 – Årsmöte
Alla medlemmar hälsas välkomna till 2024 årsmöte.
Mötet hålls på Bykrogen i Österslöv, 2024-04-23 kl 19:00.
Förslag till mötet ska vara inkomna via email eller brev senast en vecka före mötet.

 

2023 – Årsmöte
Årets årsmöte hölls på Bykrogen i Österslöv, 2023-04-25 kl 19:00.

2022 – Årsmöte
Årsmöte hölls 2022-04-26 kl 19:00-20:00 på Bykrogen i Österslöv.

2021 – Årsmöte

Byhamnens årsmöte hålls i år digitalt för att minska de sociala kontakterna under pandemin. Denna metod gör det enkelt för alla medlemmar att föra fram synpunkter till mötet, och att delta i omröstningar. Det förenklar också för dem som inte bor i närområdet att vara med och påverka föreningens verksamhet och styrning.

Mötet hålls mellan 2021-05-03 och 2021-05-09. Under denna tid kommer ett formulär att finnas öppet på Internet, så att du när som helst kan ta del av frågorna och lämna dina svar. Du kommer att få en länk mailad till dig när mötet startar. Detta formulär är enkelt att gå igenom, och när du är klar så klickar du bara ”Skicka”.

Endast registrerade och betalande medlemmars röster kommer att räknas. Familjemedlemmar och dygnsmedlemmar äger inte rätt att delta i detta möte.

Du har möjlighet att bidra med punkter till dagordningen genom att senast 2021-04-26 maila nya frågeställningar, synpunkter och kommentarer till info@byhamnen.se.

 


2020-09-02

Årsmöte
Datum:              22 september 2020
Tid:                     19:00 – 20:00
Plats:                  Bykrogen, Österslöv

Anmäl gärna ditt deltagande i förväg på Byhamnens Facebooksida eller via info@byhamnen.se så att vi kan anpassa lokalen till antalet deltagare.

Förslag till dagordning

 1.   Årsmötet öppnar
 2.    Fråga om årsmötets utlysande
 3.    Fastställande av dagordning
 4.    Mötesordförande väljs
 5.   Mötessekreterare väljs
 6.   Justeringsperson väljs
 7.    Val av rösträknare
 8.    Fastställande av röstlängd för mötet
 9.    Verksamhetsberättelse
 10.    Förvaltningsberättelse
 11.    Revisionsberättelse
 12.    Fråga om ansvarsfrihet
 13.   Fastställande av medlemsavgifter
 14.   Styrelsens sammansättning
 15.   Ändring av föreningens stadgar
 16.    Övriga frågor
  16.1 Outnyttjade båtplatser
 17.   Årsmötet avslutas

 

2020-08-05
ÅRSMÖTE BYHAMNEN 2020!
Alla medlemmar hälsas välkomna till Byhamnens årsmöte 22 september 19:00 på Bykrogen i Österslöv. Meddela via mail eller Facebook om du avser att delta.
Motioner skickas till info@byhamnen.se senast 2020-09-01.
Ett förslag till dagordning kommer att publiceras på byhamnen.se 2020-09-08.
Den som inte vill delta vid mötet kan senast 2020-09-20 inkomma med röster eller åsikter på ärenden i den publicerade dagordningen.

 

2020-03-24
Notera !
På förekommen anledning att email från Byhamnen till medlemmar ofta hamnar i skräpposten och missas, har vi nu gjort en guide hur ni undviker detta.

Guide för att unvika att email från Byhamnen hamnar i er skräpkorg.

 

2020-01-06
Hamnbassängen avstängd
Ett arbete kommer att utföras i hamnen i vinter, med planerad start vecka 3 2020. Bottnen runt bryggorna kommer att grävas ur ytterligare, för att få till ett jämnare och bättre djup i hamnbassängen. En långgrävare med förlängningsarm kommer att användas för detta arbete, så vi hoppas att nå tillräckligt långt ut denna gång.

För att förhindra spridning av den grumling av vattnet som uppstår, så kommer en så kallad silt-gardin att läggas ut mellan piren och land. Denna avskärmning ska ligga kvar ända tills grumlingen i hamnbassängen lagt sig, vilket kommer att ta minst fyra veckor efter det att grävarbetet avslutats. Vi kommer att öppna hamnen igen senast 2020-03-01.

Man kan således inte komma ut i sjön via Byhamnens ramp under denna tid, utan den gamla rampen 50 meter väster om den nya, får istället användas. Observera att denna ramp, stenarna och de provisoriskt utlagda brädorna är mycket hala.

 

2019-10-27
Vid styrelsemötet 2019-10-23 beslutades att muddring kommer att äga rum i hamnen under vintern. Exakt datum är inte bestämt men troligen i mitten av Januari 2020. Exakt tid kommer att meddelas senare.
Under denna tid kommer det inte vara möjligt att använda ramp för ilägg och upptag av båtar då stora grävmaskiner kommer att köra runt i hamnområdet.

2019-04-23
Årsmötet för 2019 är inplanerat och information finns här.

2019-01-01
Byhamnens facebook sida
Nytt år och ny hemsida ! Denna hemsida kommer att vara ganska statisk så vi hänvisar gärna intresserade om nyheter till vår  Facebook sida.

2017-11-28

 

Byhamnen har fått motta ett fint bidrag i form av en STOR check från sparbanksstiftelsens Lisbeth Göransson och Östen Gunnarsson.

STORT TACK SPARBANKEN !

 

 

2017-10-09

Leader Skånes Ess har tillstyrkt Byhamnens ansökan om bidrag på en miljon kronor för att anlägga en samlingsplats och småbåtshamn i Österslöv.

Motivering: ”Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”

Läs alla detaljer på Skånes Ess hemsida och på EU:s sida om Jordbruk och landsbygdsutveckling

 

2017-09-02

Bilder från helgens arbete!

21329800_10212365295358977_1455713092_o 21875591_10212489670468277_869506034_o 21297736_10212365295758987_1596562146_o

 

2016-09-12

Nu tar vi första spadtaget!

Nu drar bygget av Byhamnen igång.

Lördagen den 17/9 påbörjar vi arbetet som kommer pågå i olika etapper under 2017. Vi mjukstartar med lite röjning och avslutar med att grilla en korv.

Vi hoppas såklart att du har möjlighet att vara med och ta första spadtaget tillsammans med oss och höra mer om hur bygget kommer fortgå. Vi börjar kl 9 och håller på fram till 13.

Skicka ett mail till info@byhamnen.se om du kommer, så får vi koll på hur mycket korv som behövs!

Varmt välkommen!
/Byhamnen

 

2016-04-06

Äntligen II…

Efter en seg och långdragen byråkratisk process har Föreningen Byhamnen nu en vunnen dom i Mark- och miljödomstolen och ett av kommunen utfärdat bygglov och tillhörande byggbeslut för vår lilla byhamn. Därmed är alla byråkratiska hinder äntligen undanröjda, och arbetet med att iordningställa småbåtshamnen kan dra igång.

Bygget finansieras och utförs helt av ideella krafter och sponsorer. Positivt är att vi redan nu är många medlemmar och har klart med flera sponsorer, men vi har såklart plats för fler.

Är du företagare och vill vara med och hjälpa oss att göra en god gärning för både miljö och byns invånare? Kontakta oss genast så får du all information kring sponsring.

Som privatperson får ni gärna sponsra med valfritt belopp utöver medlemsavgiften. Du som på annat sätt vill engagera dig har naturligtvis möjlighet att göra det. Du väljer själv vad och hur mycket engagemang du stoppar in. Oavsett lovar vi en härlig gemenskap för alla som vill vara med och göra byn ännu trevligare.

 

2015-07-06

Äntligen!

– Vi är väldigt nöjda. Det har varit en lång process, men nu har vi kommit så långt man kan komma. Det är Mark och miljödomstolen som ger tillstånd att anlägga en båthamn.

– Domen är solklar, det finns inga anmärkningar alls, inga instanser har satt sig emot, utan det står skrivet att de snarare underlättar att bygga en båthamn, än att inte göra det. Det känns naturligtvis jätteskönt och ett stort framsteg efter allt ideellt arbete som har lagts ner.

En sammanfattning av domen kan du ladda ner här: Sammanfattning dom M 2981-14

Nu väntar vi bara på bygglov och byggstartsbesked från Kommunen.

 

2014-07-02

Ansökan inskickad!

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet är nu inskickad till Mark och miljödomstolen i Växjö, ladda ner den här: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till MMD

 

2014-04-14

Inbjudan till Samrådsmöte.

Föreningen Byhamnen avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet, småbåtshamn, vid Vävablekan i Österslöv.

Som ett första led i ansökningsförfarandet har samråd genomförts med länsstyrelsen i Skåne. Vi bjuder nu in allmänheten och organisationer som kan antas bli berörda till att delta i ett information och samrådsmöte.

Torsdagen den 24 april 2014 klockan 18:00 på Bykrogen  Österslöv.

 

Välkomna

Patrik Larsson

Ordf. Byhamnen

 

2014-04-14

Miljökonsekvensbeskrivning

Här finns Tyréns utredning över vilka miljökonsekvenser Byhamnen skulle medföra: Miljökonsekvensbeskrivning 2014 

 

 

2013-08-13

Nyhetsbrev nr 1 Juli 2013

Kan du ladda ner och kika på här: Utskick Juli 2013

nhb ikon